Secțiune în lucru ☕

Politica de procesare a datelor

RACKET FUSION SPORTS S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului racketfusion.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori, angajați) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.


Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului racketfusion.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale), vă rugăm să nu utilizați site-ul racketfusion.ro.


Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, RACKET FUSION SPORTS S.R.L. administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor RACKET FUSION SPORTS S.R.L. sub brand-ul: Racket Fusion.


Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.


Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:


 1. RACKET FUSION SPORTS S.R.L. colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:
 2. Administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul racketfusion.ro.
 3. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul racketfusion.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
 4. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor RACKET FUSION SPORTS S.R.L., desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative prin intermediul SMS-urilor și a e-mail-urilor), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
 5. Activități de post-vânzări servicii, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul racketfusion.ro), îmbunătățirea calității serviciilor de reparații și întreținere a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului de asistență (Facebook, telefon, e-mail).
 6. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.


I. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul racketfusion.ro:
  • nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, date bancare, fotografii, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul racketfusion.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; 
 2. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.racketfusion.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
  • nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare, date bancare, fotografii..
 3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor RACKET FUSION SPORTS S.R.L., desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului și efectuarea tranzacțiilor de către client pentru validarea accesului la serviciile noastre.
  • nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), datele privind operațiunile prin card / cont bancar, fotografii în care apăreți (dacă vă doriți să aveți acces la o amintire a participării dumneavoastră la turneele organizate de noi), obișnuințe/ preferințe/ comportament – în plus, RACKET FUSION SPORTS S.R.L. prelucrează date constând în seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor turneelor, asigurarea calității jocului și exprimarea consimțământului cu privire la datele ce țin de sănătatea fizică necesară oricărui jucător, indiferent de categoria la care alege să joace și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/aplicației/jocului la care participă.
 4. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite deRACKET FUSION SPORTS S.R.L., îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului de asistență tehnică:
  • nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, date cu caracter bancar, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, RACKET FUSION SPORTS S.R.L.prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare. 


În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.


Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca RACKET FUSION SPORTS S.R.L. să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.


II. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal


În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, RACKET FUSION SPORTS S.R.L.poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai RACKET FUSION SPORTS S.R.L.(cum este cazul companiilor cu care RACKET FUSION SPORTS S.R.L. se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă RACKET FUSION SPORTS S.R.L.în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu RACKET FUSION SPORTS S.R.L.precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament.


Datele înregistrate de RACKET FUSION SPORTS S.R.L. nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor RACKET FUSION SPORTS S.R.L.


Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: 

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
 • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.


Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către RACKET FUSION SPORTS S.R.L. prin accesarea adresei info@racketfusion.ro sau ne puteți scrie la următoarea adresă: Str. Ovidiu, nr. 3, Iași – România. 


Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către RACKET FUSION SPORTS S.R.L. (prin exprimarea acestei opțiuni la info@racketfusion.ro, o solicitare scrise, datată și semnată în acest sens). În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al RACKET FUSION SPORTS S.R.L.; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.


Prevederi speciale legate de minori 

           RACKET FUSION SPORTS S.R.L. nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor, cu excepția celor necesare la înscrierea în cadrul competițiilor sportive și alte informații adiacente (respectiv vârstă, starea de sănătate, nume, prenume); alte date pot fi completate sub semnătura, cu acordul sau de către părintele ori tutorele legal. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.


RACKET FUSION SPORTS S.R.L.nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul RACKET FUSION SPORTS S.R.L., ori participarea la concursuri sau campanii ale RACKET FUSION SPORTS S.R.L., decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.


Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la RACKET FUSION SPORTS S.R.L. numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.


Totodată, imaginile / fotografiile care înfățișează minori, efectuate în cadrul competițiilor, pot fi blurate la cererea părintelui sau tutorelui legal, pot să nu existe fotografii cu persoana în cauză, în condițiile în care nu se dorește expunerea de vreun fel a minorului. 


De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.


Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.


Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în condițiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016. De asemenea, RACKET FUSION SPORTS S.R.L. poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.


Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.


III. Alte informații


Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.


La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.


Pentru Înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, RACKET FUSION SPORTS S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate.


Fotografiile la care puteți avea acces efectuate în cadrul competițiilor sportive pot fi efectuate doar cu acordul dumneavoastră, exprimat atât prin acceptarea politicii noastre de prelucrare a datelor pe site, cât și prin semnarea unui acord adițional în format fizic, la fiecare dintre competițiile sportive efectuate de noi.


Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.